MIDI

Przewód MOGAMI Instrument MIDI jest przewodem zaprojektowanym specjalnie do przenoszenia sygnału Musical Instrument Digital Interface (MIDI) oraz pełnej synchronizacji.